Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (ISSEL)

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (ISSEL) αποτελεί κομμάτι του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφορίας (IPL) του τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα κάνει έρευνα στους παρακάτω τομείς:

  • Βάσεις δεδομένων και ανακάλυψη γνώσης
  • Ευφυείς πράκτορες
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Βιοπληροφορική
  • Περιβαλλοντική πληροφορική
  • Σημασιολογικός ιστός
  • Τεχνολογία λογισμικού

Το ISSEL συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ). Το ΙΠΤΗΛ είναι ένα Ινστιτούτο που ανήκει στο ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης), το οποίο είναι ένα ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο που χρηματοδοτείται απο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας.

3ος Όροφος, Κτίριο Γ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. 54124 Ελλάδα Τηλ. 2310-996349, 2310-996359 Fax 2310-996398

Καθ. Περικλής A. Μήτκας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. 54124 Ελλάδα Τηλ. 2310-99-6390 Fax 2310-99-6447 E-Mail: mitkas _at_ eng _dot_ auth _dot_ gr