Ομάδα Κατανόησης Πολυμέσων (MUG)

Η Ομάδα Κατανόησης Πολυμέσων (MUG) οργανώνεται από τον καθηγητή Αναστάσιο Ντελόπουλο και αποτελεί κομμάτι του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφορίας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το MUG δραστηριοποιείται στις εξής περιοχές:

  • Επεξεργασία και ανάλυση εικόνας και βίντεο
  • Πολλαπλή αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
  • Σημασιολογική ανάλυση πολυμέσων
  • Ανάκτηση πληροφορίας πολυμέσων βασισμένη στο περιεχόμενο
  • Υπολογιστική όραση
  • Επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων και εικόνας

Το MUG χρηματοδοτείται απο ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ελλάδας. 3ος Όροφος, Κτίριο Γ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. 54124 Ελλάδα τηλ. 2310-996349, 2310-996359 Fax 2310-996398

Καθ. Αναστάσιος Ντελόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. 54124 Ελλάδα Τηλ. 2310-99-6272 E-Mail: adelo _at_ eng _dot_ auth _dot_ gr