Περικλής Μήτκας

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας
Υποψηφιος Πρυτανης Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

2310 99 6390

Καλωσόρισμα


Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,


Υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Πρύτανη του Α.Π.Θ. με συναίσθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, με άποψη και σχέδιο για την αντιμετώπισή τους και με την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα που θα συστρατεύσει όλες τις δυνάμεις του μεγάλου μας Πανεπιστημίου.

Πιστεύω πως το μεγαλύτερο και καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας πρέπει:

 • Να ηγείται της εθνικής προσπάθειας για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των νέων επιστημόνων και για παραγωγή νέας γνώσης με αξιοκρατία, διαφάνεια, εμμονή στην αριστεία και συνέπεια στις ακαδημαϊκές αξίες, προς όφελος της κοινωνίας.
 • Να στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση
  α) της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
  β) του ανθρώπινου δυναμικού του και
  γ) της διεθνούς εμβέλειάς του, ώστε να παραμένει πόλος έλξης φοιτητών και καθηγητών υψηλού επιπέδου.
 • Να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις της επιστήμης, να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και να ανταποκρίνεται σε αυτές, να παρακολουθεί κριτικά τις διεθνείς τάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, να υιοθετεί επιλεκτικά καλές πρακτικές και να ανανεώνεται διαρκώς.

Ζητώ τη στήριξή σας και τη βοήθεια όλων για να ανεβάσουμε τους ανθρώπους, φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό, στο επίπεδο ενός μεγάλου Πανεπιστημίου και όχι να προσαρμόζουμε κάθε φορά το Πανεπιστήμιο στα στενά περιθώρια της οικονομικής συγκυρίας.

Ο αγώνας για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο,
για το Πανεπιστήμιο που ονειρευτήκαμε και μας αξίζει,
δίνεται καθημερινά και κερδίζεται βήμα-βήμα

στην αίθουσα διδασκαλίας, στο αμφιθέατρο,
στη βιβλιοθήκη, στο εργαστήριο,
στο διεθνή στίβο και στην τοπική κοινωνία.

 

Βασικές Αρχές

Το ΑΠΘ χαράζει τη δική του πορεία, έχει ιδιαίτερες ανάγκες και οδηγεί τις εξελίξεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συντάσσεται σε κοινές προσπάθειες με άλλα ιδρύματα και διαφοροποιείται, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, για να προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών του και της κοινωνίας.

Για την επίτευξη της αποστολής του ΑΠΘ, η Διοίκηση θα πρέπει, αφού εντοπίσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του, να σχεδιάσει μια κοινή στρατηγική (Πρυτανεία, Συμβούλιο Ιδρύματος, Σύγκλητος), με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και να την ακολουθήσει με συνέπεια σε βάθος χρόνου.

Η στρατηγική αυτή θα στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές:

 1. Το Πανεπιστήμιο είναι χώρος παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης. Η ελευθερία της διδασκαλίας, της έρευνας, της έκφρασης και της διακίνησης των ιδεών είναι οι αδιαπραγμάτευτες αξίες του Πανεπιστημίου. Κλειστό Πανεπιστήμιο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν νοείται.
 2. Το ΑΠΘ είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο και έτσι πρέπει να παραμείνει. Ο δημόσιος χαρακτήρας του ΑΠΘ εξασφαλίζεται με την επαρκή χρηματοδότηση και στήριξή του από την Πολιτεία. Ταυτόχρονα, η Διοίκηση και τα μέλη του ΑΠΘ οφείλουν να διαχειρίζονται τους περιορισμένους πόρους που προέρχονται από τους φόρους του έλληνα πολίτη με σύνεση, διαφάνεια και αποκλειστική στόχευση στην ακαδημαϊκή αποστολή. Το ΑΠΘ ως Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι υπόλογο στην κοινωνία που το χρηματοδοτεί.
 3. Πρώτη μας έγνοια οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας. Το σύγχρονο Πανεπιστήμιο αυτούς θέτει στο κέντρο της προσοχής και φροντίζει για τις ανάγκες τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα και πρέπει να χαρακτηρίζεται από άριστη ποιότητα, να διαθέτει άρτιες υποδομές και ικανούς πόρους. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να διασφαλίζει στους φοιτητές του αξιοπρεπείς συνθήκες φοίτησης και οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το Πανεπιστήμιο. Διδακτικό προσωπικό, διοίκηση και φοιτητές είναι σύμμαχοι στον καθημερινό αγώνα για βελτίωση της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ.
 4. Μετάδοση επιστημονικής γνώσης χωρίς ταυτόχρονη παραγωγή νέας γνώσης δεν νοείται. Η έρευνα, τα ερευνητικά προγράμματα και οι διεθνείς συνεργασίες είναι ζωτικής σημασίας για ένα Πανεπιστήμιο. Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού για τους Καθηγητές του ΑΠΘ. Το ΑΠΘ πρέπει να εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο και η επιστήμη.
 5. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση και η αριστεία. Συγκρινόμαστε με τους καλύτερους και όχι με όσους έχουμε προσπεράσει και μας κάνουν να νοιώθουμε επαρκείς. Το αποτέλεσμα δεν το διαβάζουμε στον καθρέφτη αλλά μας το βεβαιώνει η διεθνής επιστημονική κοινότητα και οι διεθνείς αξιολογήσεις.
 6. Ο αριθμός των Καθηγητών και του πάσης φύσεως επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού δεν είναι αρκετός για το πλήθος των φοιτητών και τα παντός είδους καθήκοντα που καλούμαστε να επιτελέσουμε. Απαιτείται η συστράτευση / συμμετοχή όλων με κατανομή αρμοδιοτήτων και η ενεργοποίηση του φοιτητικού δυναμικού. Χρειάζεται επίσης εξορθολογισμός και επανασχεδίαση δομών καθώς και περαιτέρω προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 7. Ο Πρύτανης οφείλει να στηρίζει, να αναδεικνύει, να υπερασπίζεται το ΑΠΘ και να υλοποιεί τις πολιτικές που συναποφασίζουν κατά το νόμο οι Πρυτανικές Αρχές, η Σύγκλητος και το Συμβούλιο χωρίς να ευνοεί συγκεκριμένες ομάδες, πρόσωπα, Τμήματα ή Σχολές.
 8. Το ΑΠΘ διαθέτει δύο ανεξάντλητες αλλά, εν πολλοίς, ανεκμετάλλευτες πηγές ενέργειας:
  • α. τις χιλιάδες των φοιτητών του με τεράστιο δυναμικό και αστείρευτη δημιουργικότητα
  • και

  • β. τις χιλιάδες των αποφοίτων του, οι οποίοι μέσα από τις επαγγελματικές τους επιτυχίες μπορούν να δώσουν όραμα, πρότυπα και επαγγελματικές διεξόδους στους φοιτητές μας, αλλά και στήριξη στο ίδιο το ΑΠΘ.
 9. Διεκδικούμε τα πάντα αλλά δεν τα προσμένουμε όλα από το κράτος, ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Άρα πρέπει να σχεδιάζουμε και να ενεργούμε ανάλογα. Παράλληλα με τη διεκδίκηση μεγαλύτερης χρηματοδότησης, αντάξιας του μεγέθους και του κύρους του ΑΠΘ, προσπαθούμε συστηματικά να αναπτύξουμε εναλλακτικές πηγές εσόδων εκτός κρατικού προϋπολογισμού. Σχεδιάζουμε βασισμένοι σε στοιχεία που συγκεντρώνουμε συστηματικά, ώστε να διεκδικούμε τεκμηριωμένα.
 10. Οι αναπτυξιακές δράσεις που σχεδιάζει και αναλαμβάνει το ΑΠΘ πρέπει να είναι συμβατές με τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα και να στοχεύουν στην προώθηση της αποστολής του, υιοθετώντας τις αρχές της αειφορίας.
 11. Το ΑΠΘ πρέπει να στέκει οδηγός και σύμβουλος της ελληνικής κοινωνίας στην προσπάθειά της για πρόοδο και ανάπτυξη. Η επιστημονική πρωτοπορία και η έρευνα πρέπει να συνδυάζονται με μεταφορά τεχνογνωσίας και στοχευμένες καινοτομίες που θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και θα διευρύνουν τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων μας.
 12. Το ΑΠΘ συναισθάνεται το βαρύνοντα ρόλο του στην τοπική κοινωνία, συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλα τα επίπεδα, παραμένει ανοιχτό σε τάσεις και ρεύματα αλλά φροντίζει να διαφυλάσσει και να ενισχύει το κύρος ενός μεγάλου ακαδημαϊκού ιδρύματος.
 

Συνοπτικό περίγραμμα στόχων και δράσεων

Η στοχοθεσία για την επόμενη τετραετία κατατάσσεται σε τέσσερεις ευρύτερες κατηγορίες. Για κάθε στόχο, ορίζονται μετρήσιμα μεγέθη καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την διακρίβωση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης.

 • Α. Εκπαίδευση – Φοιτητικά θέματα
  1. Ο φοιτητής στο επίκεντρο – Ενίσχυση της διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα
  2. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας
   • Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή
   • Συνεργαζόμενοι Καθηγητές και Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι για υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου (με καθορισμένες διαδικασίες επιλογής)
   • Παρακολούθηση δείγματος φοιτητών
   • Συλλογή στατιστικών στοιχείων - Παρακολούθηση δεικτών
   • Συνήγορος του Φοιτητή
   • Ναι
    Ίδρυση/Στελέχωση
   • 41/20.000
    Αρ. Τμημάτων/Φοιτητών
   • 100
    Αρ. Συν. Καθηγητών
   • 1000
    Αρ. Πανεπ. Υποτρόφων
   • 20
    Αρ. Τμημάτων που υιοθετούν τον θεσμό
   • 1-2%
    % φοιτητών ανά Τμήμα
   • Μέσος χρόνος φοίτησης
   • Μέσος όρος βαθμού
  3. Εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας
  4. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Πειραματικές Δράσεις σε συγκεκριμένα Τμήματα ή μαθήματα
    • Ηλεκτρονική Αυτό-αξιολόγηση
    • Ηλεκτρονικές Εξετάσεις
    • Ηλεκτρονικά Συγγράμματα
    • Exit interview
   • Αριθμός Τμημάτων
    5-10
   • Αριθμός φοιτητών
   • Αριθμός Καθηγητών
   • Αριθμός μαθημάτων
  5. Οργάνωση-Συντονισμός-Αξιολόγηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
  6. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Επιτροπή Συντονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
   • Ναι
    Θέσπιση Επιτροπής
   • Εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων
  7. Ηλεκτρονική υποστήριξη των σπουδών
  8. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Εφαρμογή ακαδημαϊκού ημερολογίου ΑΠΘ
   • Ηλεκτρονική εγγραφή πρωτοετών
   • Πρόγραμμα φοιτητολογίου
   • Ναι
    Συμμόρφωση Τμημάτων
   • 41
    Αριθμός Τμημάτων
  9. Ανάδειξη και επιβράβευση της αριστείας στην εκπαίδευση
  10. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   • Βραβεία καλύτερου δασκάλου (ανά Σχολή ή ανά Τμήμα)
   • Βραβεία φοιτητικής επίδοσης (πχ καλύτερη διπλωματική/πτυχιακή ανά Τμήμα, εργασία σε συνέδριο, καλύτερη διατριβή κλπ)
   • Αριθμός συμμετοχών
   • Αριθμός συμμετοχών
   • Βαθμός δημοσιότητας
  11. Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας
  12. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Πλάνο βελτίωσης της προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ
   • Ανταποδοτικές υποτροφίες
   • Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
   • Έλεγχος πρόσβασης στις φοιτητικές παροχές
   • Αρ. υποτροφιών/Τμήμα
   • Βαθμός ικανοποίησης
   • Βαθμός συμμόρφωσης
  13. Ενεργοποίηση προπτυχιακών φοιτητών – Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων
  14. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Καταγραφή φοιτητικών ομάδων
   • Ενημέρωση – Δημοσιοποίηση δράσεων
   • Αριθμός ομάδων
 • B. Έρευνα
  1. Καθορισμός περιοχών αριστείας και δημιουργία πλάνου περαιτέρω ανάπτυξης
  2. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Ολοκλήρωση του ΚΕΔΕΚ
   • Συνεργασία με Συμβούλιο και Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης
   • Ναι
    Εγκατάσταση σε νέο κτήριο
   • Προϋπολογισμός, Απολογισμός
   • 4-6
    Περιοχές Στρατηγικής Ανάπτυξης
  3. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας σε τομείς: α) Υγείας β) Αγροβιοτεχνολογίας γ) Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών σπουδών δ) Διεπιστημονικούς
  4. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Υποστήριξη Καθηγητών στη συγγραφή προτάσεων
    Διδάκτορες με εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων θα πλαισιώσουν επιλεγμένους
    Καθηγητές για ένα χρόνο με δαπάνες της ΕΕ
   • Ναι
    Δημιουργία γραφείου
   • 10-20/έτος
    Αριθμός προτάσεων ανά σχολή
   • 20-50
    Αριθμός νέων έργων
   • 50
    Αριθμός νέων ερευνητών
  5. Αύξηση της συμμετοχής του ΑΠΘ σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα
  6. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Θεσμοθέτηση της δυνατότητας διαχείρισης ερευνητικών έργων από ερευνητές μη-μέλη ΔΕΠ
   • Θέσπιση κινήτρων για ερευνητές και Τμήματα
   • Αναθεώρηση/Ανακατανομή της παρακράτησης του ΕΛΚΕ
   • Αίτημα υπαγωγής όλων των ερευνητικών έργων (εθνικών, ΕΣΠΑ, κλπ) σε καθεστώς παρόμοιο των ευρωπαϊκών (μη ΦΠΑ)
   • 50
    Αριθμός προτάσεων από μη-μέλη ΔΕΠ
   • 10
    Αριθμός έργων από μη-μέλη ΔΕΠ
  7. Ανάδειξη και επιβράβευση της αριστείας στην έρευνα
  8. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   • Βραβεία ερευνητικής επίδοσης (πχ καλύτερου ερευνητή ανά ερευνητική περιοχή του Horizon)
   • Διαδικασία, κριτήρια
   • Αριθμός Βραβείων
  9. Προώθηση μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας
  10. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   • Ενίσχυση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του ΑΠΘ
   • Θεσμοθέτηση διαγωνισμών εφαρμοσμένης έρευνας
   • Ενίσχυση της κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων της έρευνας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας)
   • Προώθηση μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσω επιχειρηματικών δράσεων νέων επιστημόνων
   • Συνεργασία με οργανισμούς και δομές προώθησης της επιχειρηματικότητας (πχ Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας)
   • Διαδικασίες διαγωνισμών
   • Αριθμός διαγωνιζομένων
   • Αριθμός Βραβευμένων
   • Αριθμός συμμετοχών
   • Αριθμός επιχειρηματικών συμμετοχών
   • Αριθμός συμφωνιών
   • Αριθμός πατεντών
   • Αριθμός spinoffs
   • Έσοδα του ΑΠΘ από royalties
 • Γ. Διοίκηση – Καθημερινότητα
  1. Ολοκλήρωση του Οργανισμού και των Εσωτερικών Κανονισμών Ιδρύματος και Σχολών
  2. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Καθορισμός προθεσμιών
   • 31/8/2014 ?
    Οργανισμός
   • 31/8/2014 ?
    Οργανόγραμμα
   • 30/11/2014
    Εσωτ. Κανονισμός ΑΠΘ
   • 28/2/2015
    Εσωτ. Κανονισμοί Σχολών
  3. Συνεργασία με Συμβούλιο Ιδρύματος
  4. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Σύνταξη/υποβολή προϋπολογισμού μέχρι το Νοέμβριο του προηγουμένου έτους
   • Καθορισμός αρμοδιοτήτων
   • Κοινές επιτροπές
   • Κοινές συνεδριάσεις με Κοσμήτορες και Σύγκλητο (μερικές φορές το χρόνο, πχ μία ανά εξάμηνο)
   • Ναι
    Θέσπιση κοινής Επιτροπής κατάρτισης προϋπολογισμού
   • 20/11
    Κατάθεση προϋπολ. στο Συμβούλιο
   • 15/12
    Έγκριση προϋπολ. από Συμβούλιο
   • 16/12
    Αποστολή προϋπολ. στο Υπουργείο
  5. Στρατηγικός Προγραμματισμός – Απολογισμός
  6. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Καθορισμός ιδρυματικών στόχων, στρατηγικών πλεονεκτημάτων και στρατηγικών επιλογών
   • Αναθεώρηση του προϋπολογισμού από μηδενική βάση
   • Καταγραφή στοιχείων σε όλα τα επίπεδα
   • 20/12/14
    Κατάρτιση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης του ΑΠΘ για το 2015-2025
  7. Συνεχής προσαρμογή στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο (πιστοποίηση ECTS, κλπ)
  8. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ Τμημάτων
  9. Διαφάνεια και Λογοδοσία στα αρμόδια όργανα
  10. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Ορισμός Επιτροπής για την παρουσίαση των θεμάτων στη Σύγκλητο
  11. Εξορθολογισμός δαπανών με προϋπολογισμό-απολογισμό σε όλα τα επίπεδα
  12. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   • Κατάρτιση προϋπολογισμού σε επίπεδο μονάδας
   • Ηλεκτρονική καταγραφή αιτημάτων χρηματοδότησης και ιεράρχηση αυτών από τα όργανα της μονάδας (όχι από τον Πρύτανη)
   • Στο Οικονομικό Τμήμα τρέχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που καταγράφει τις πραγματικές ανάγκες Εργαστηρίων και Τομέων. Τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση προϋπολογισμού ανά Τμήμα ή Σχολή.
  13. Αρμοδιότητες και καθήκοντα Αναπληρωτών Πρύτανη
  14. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • 5 ή 6 Αναπληρωτές Πρύτανη
   • Αναπληρωτής Πρύτανη με εξειδικευμένο έργο (συγκεκριμένο στόχο), πχ ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο εξωτερικό
   • Θέσπιση Πρυτανικού Συμβουλίου για αποτελεσματική προώθηση θεμάτων
  15. Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας
  16. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Αξιολόγηση προσωπικού
   • Μέτρηση διδακτικού έργου / φόρτου διδασκαλίας
   • Δείκτες απόδοσης
   • 2000
    Αριθμός Καθηγητών
  17. Ίδρυση νέου ΝΠΙΔ
  18. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Ιδιωτική περιουσία του ΑΠΘ άρα συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι κάθε χρόνο απόδοση ιδίων κεφαλαίων κλπ
   • Στελέχωση με αξιοκρατία και διαφάνεια
   • Κέντρο κόστους
  19. Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Κεντρική Διοίκηση
  20. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Ολοκλήρωση της μηχανογράφησης της Οικονομικής Υπηρεσίας
   • Ηλεκτρονικές ροές εγγράφων / διαδικασιών
   • Ψηφιακή υπογραφή
   • Ηλεκτρονικές προμήθειες
  21. Καθορισμός και εφαρμογή διαδικασιών
  22. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Θέσπιση διαδικασιών (processes)
  23. Εξορθολογισμός εργολαβιών
  24. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Διαχωρισμός εργολαβιών σε συγκεκριμένα αντικείμενα
    • Εργολαβία καθαριότητας
    • Εργολαβία φύλαξης
    • Εργολαβία διοικητικών, κλπ.
  25. Συντήρηση/Βελτίωση Υποδομών
  26. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Σχέδιο συντήρησης σύμφωνο με τις οικονομικές δυνατότητες του ΑΠΘ και με σεβασμό στο περιβάλλον και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης
   • Τεχνικά έργα για εξοικονόμηση δαπανών με εκμετάλλευση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων (πχ ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων)
   • Προγραμματικές συμφωνίες με δήμους και περιφέρεια για ανταλλαγή υπηρεσιών σε είδος (πράσινο, parking, κα)
   • Ολοκλήρωση του νέου κτιρίου της πολυτεχνικής – Σχέδιο διαμόρφωσης των χώρων πίσω από την πολυτεχνική
   • 15/11/14
    Ολοκλήρωση του σχεδίου συντήρησης ώστε να συμπεριληφθεί στον νέο προϋπολογισμό
  27. Καθαριότητα
  28. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Εργολαβία καθαριότητας (2-ετείς ή 3-ετείς συμβάσεις, συμβάσεις ανά Σχολή (;))
   • Συνεννόηση με Δήμο για την καθαριότητα/φροντίδα εξωτερικών χώρων
  29. Φύλαξη
  30. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Επιτροπή Φύλαξης με αυξημένες αρμοδιότητες
   • Σχέδιο φύλαξης κοινής αποδοχής και συνεπούς εφαρμογής
   • Εργολαβία φύλαξης
   • Διαρκής συνεργασία με φορείς της Πολιτείας
   • Σύσταση επιτροπής
   • Κοινές συνεδριάσεις με την ΕΛΑΣ για εκπόνηση σχεδίου φύλαξης
   • 30/10/14
    Ολοκλήρωση σχεδίου φύλαξης
   • Νέα εργολαβία φύλαξης με διαγωνισμό στη-ριγμένο στο νέο σχέδιο φύλαξης
   • Απαραίτητη η συνεργασία του Αν. Πρύτανη με το Ελεγκτικό για τον διαγωνισμό.
  31. Καθεστώς Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών
  32. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Άμεσο ξεκαθάρισμα σχέσεων ΑΠΘ και ΕΙΝ με την μεταφορών όλων των πόρων στο ΑΠΘ
   • Ολοκλήρωση του κανονισμού
   • Απομάκρυνση όλων των καταληψιών
   • Στελέχωση
   • Μεταφορά του μαγειρείου στην ΦΛ για την μείωση του κόστους. ΟΛΟΙ οι φοιτητές θα τρώνε στην ΦΛ. Οι χώροι που απελευθερώνονται θα χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές.
   • Αύξηση των εσόδων μέσω ενοικίων και δραστηριοτήτων για την πληρωμή νέων υπαλλήλων και συντήρηση.
  33. Απρόσκοπτη λειτουργία της Διοίκησης και των συλλογικών οργάνων
  34. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Εναλλακτικό σχέδιο λειτουργίας της Διοίκησης και των συλλογικών οργάνων σε περίπτωση κατάληψης κτιρίων.
   • 0
    Χαμένες ημέρες
 • Δ. Εξωστρέφεια – Ανάπτυξη – Κοινωνική ανταπόκριση
  1. Αποκατάσταση του κύρους του ΑΠΘ και άνοιγμα στην κοινωνία
  2. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Αναθέρμανση των σχέσεων Πρύτανη με τα όργανα της Πολιτείας
   • Δράσεις εξωστρέφειας/κοινωνικής προσφοράς
   • Δημοσιοποίηση του έργου του ΑΠΘ
   • Μέτρηση και δημοσιοποίηση της επίδρασης του ΑΠΘ στη ζωή της πόλης/χώρας
   • Τερματισμός της διακίνησης ναρκωτικών
   • Κάποια Σαββατοκύριακα ανοικτό το ΑΠΘ για την πόλη
   • Φοιτητική Εβδομάδα, Συναυλίες, Εκδηλώσεις.
  3. Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα
  4. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά προγράμματα στο ΑΠΘ
   • Μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με Ιδρύματα του εξωτερικού
    1. Αραβικές χώρες
    2. Ρωσία
    3. Ασία
   • Θερινά Σχολεία (Αρχαιολογία, Θεολογία, Φιλοσοφία, κλπ)
   • Εξάμηνο στο ΑΠΘ για αλλοδαπούς φοιτητές
    1. Πανεπιστήμια Ευρώπης
    2. Πανεπιστήμια ΗΠΑ-Καναδά-Αυστραλίας
    3. Πανεπιστήμια Κίνας – Άπω Ανατολής
   • 10
    Αριθμός αγγλόφωνων προγραμμάτων μέχρι το τέλος της τετραετίας
   • 300-500
    Αριθμός φοιτητών ανά έτος
   • 5
    Αριθμός ΜΠΣ στο εξωτερικό
   • 20
    Αριθμός θερινών σχολείων
   • 500
    Αριθμός φοιτητών
   • 20
    Αριθμός Συμφωνιών με πανεπιστήμια
   • 200
    Αριθμός φοιτητών
   • Σύνολο καθαρών εισροών
  5. Συνεργασίες με Ιδρύματα εξωτερικού α) Πανεπιστήμια, β) Ερευνητικά Κέντρα
  6. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα
   • Προγράμματα study abroad
   • Κοινά ερευνητικά εργαστήρια
  7. Ενίσχυση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
  8. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   • Προγράμματα από όλες τις Σχολές. Τουλάχιστον ένα πρόγραμμα από κάθε τμήμα
   • Δημιουργία χώρου, ίσως και στο κέντρο της πόλης, όπου θα διεξάγονται τα μαθήματα.
   • Αριθμός προγραμμάτων
   • Αριθμός φοιτητών
   • Σύνολο καθαρών εισροών
  9. Ενίσχυση των σχέσεων με τους αποφοίτους του ΑΠΘ
  10. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Ολοκλήρωση της βάσης αποφοίτων του ΑΠΘ
   • Ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ
   • Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων αποφοίτων ΑΠΘ ανά Τμήμα/Σχολή
   • Δημιουργία Ταμείου Στήριξης των Δράσεων του ΑΠΘ - Ετήσιος έρανος
  11. Διεκδίκηση κονδυλίων με τεκμηριωμένα στοιχεία
  12. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Μονάδα ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης
   • Ένταξη φυσικών υποδομών στο νέο ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την περιφέρεια.
   • Ανάπλαση πανεπιστημιούπολης.
   • Νέο οραματικό έργο
  13. Συνεργασίες με δημόσιους φορείς εσωτερικού α) Δήμοι, β) Περιφέρεια, γ) Υπουργεία
  14. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (πχ ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
   • Συνεργασία σε προγράμματα (πχ Έξυπνη Εξειδίκευση, Horizon 2020)
   • Σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
   • Προγραμματικές συμβάσεις με δήμους και περιφέρειες
  15. Υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει η Πολιτεία προς τον Πολίτη και μπορεί να αναλάβει ως ενδιάμεσος το ΑΠΘ με μακροχρόνια σύμβαση
  16. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Παραδείγματα:
    1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τον Αγροτοκτηνοτροφικό Τομέα
    2. Ψηφιακή υπογραφή και υπηρεσίες ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας
    3. Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο
    4. Έξυπνο ‘σύννεφο’ πάνω από την πόλη
   • 1-2
    Αριθμός Υπηρεσιών
  17. Συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς α) Επιμελητήρια, β) Εταιρείες, γ) Φορείς επιχειρηματικότητας
  18. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Κοινές δράσεις, ημερίδες, συνέδρια
   • Κοινές επιτροπές
   • Πρωτόκολλα συνεργασίας
   • Ενίσχυση Παροχής Υπηρεσιών
  19. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΠΘ
  20. Εργαλεία και Τρόποι ΥλοποίησηςΜετρήσιμα μεγέθη
   Τιμές στόχοι
   • Ολοκλήρωση της καταγραφής της περιουσίας του ΑΠΘ
   • Σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας και των κληροδοτημάτων
   • Έσοδα από την αξιοποίηση
  21. Αύξηση εσόδων από χορηγίες και δωρεές
  22. Εργαλεία και Τρόποι Υλοποίησης
   • Χρηματοδότηση Εδρών
   • Χρηματοδότηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
   • Απόδημοι Έλληνες
   • Απόφοιτοι
   • Ιδρύματα

  Το πλάνο αυτό θα συμπληρώνεται και θα επικαιροποιείται σε συνεργασία με το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πραγματική κατάσταση του ΑΠΘ και την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

Υποψήφιοι Αναπληρωτές Πρυτάνεις

Αργυροπούλου - Πατάκα Παρασκευή

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας,
Ιατρική Σχολή

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

email: pataka (@) med.auth.gr,
τηλ.: 2310-992431


Βαρσακέλης Χ. Νίκος

Αναπληρωτής Καθηγητής-Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής,
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται τα τελευταία δέκα χρόνια σε περιοχές όπως Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική. Διετέλεσα Εθνικός Εμπειρογνώμων στις Γενικές Διευθύνσεις ΙΙ (Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων) και ΧV (Ανταγωνισμού –Κρατικών Προμηθειών) της Επιτροπής της ΕΕ. Έχω συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος και ως ερευνητής σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ και της ΓΓΕΤ. Είμαι αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Πολιτικής της ΕΕ, του Ελβετικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Γεωργίας. Διετέλεσα Διευθυντής του Τομέα Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, μέλος της ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ (συνέταξε το master plan του γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας της ΕΕ), της διοικούσας επιτροπής του ΚΕΔΕΚ (συνέταξε το master plan του κέντρου), και επιτροπών του ΑΠΘ σε θέματα οικονομικών. Συμμετείχα στην ομάδα εκπόνησης του νέου οργανισμού του ΑΠΘ (κεφάλαιο για τα οικονομικά)

email: barsak (@) econ.auth.gr,
τηλ.: 2310-996425,
website: Νικόλαος Βαρσακέλης


Κλαβανίδου Δέσποινα

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Δέσποινα Κλαβανίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛIA» (1980). Είναι πτυχιούχος με βαθμό «άριστα» του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. (1984). Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα του κλάδου Ιδιωτικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. με βαθμό «άριστα» (1986) και έχει αναγορευτεί διδάκτορας Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της ίδιας Σχολής με βαθμό «άριστα» (1991). Εξελέγη και διορίστηκε σε θέση Λέκτορα Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. το 1993 και από το 2010 υπηρετεί ως Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα.

Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών και κατά τα έτη 1985, 1986, 1996 και 2001 έλαβε υποτροφία του γερμανικού κράτους (D.A.A.D) για τη διεξαγωγή έρευνας στο Ruprecht-Karls-Universität της Χαϊδελβέργης.

Διδάσκει Αστικό Δίκαιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, έχει διδάξει Κληρονομικό Δίκαιο στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Διετέλεσε δικηγόρος (1987-2012) και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2006-2009). 

Είναι μέλος διάφορων επιστημονικών φορέων, όπως είναι η Ένωση Αστικολόγων, η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.ΝΟ.Β.Ε.), η Ένωση Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή, η Ελληνική Εταιρία Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, η Society of European Contract Law (SECOLA).

Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές εκδηλώσεις ποικίλων φορέων, μεταξύ των οποίων Δικηγορικοί Σύλλογοι, η Ένωση Αστικολόγων, η Ε.ΝΟ.ΒΕ., η Europäische Rechtsakademie (Ε.R.Α.), το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Mεγάλης Βρετανίας, το Working Party No 2 on Competition and Regulation του ΟΟΣΑ.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο του Δικαίου των Δικαιοπραξιών, του Ενοχικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου και του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Έχει συγγράψει μονογραφίες που επικεντρώνονται  στα ζητήματα της πλάνης, της πώλησης, των πιστωτικών συμβάσεων, της πληρεξουσιότητας και γενικότερα του δικαίου των δικαιοπραξιών, καθώς και μελέτες που κινούνται κυρίως στο πλαίσιο της προβληματικής της προστασίας των δανειστών από καταδολιευτικές απαλλοτριώσεις των οφειλετών τους, της προστασίας των καταναλωτών, της προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά. Αναφορές στο έργο της υπάρχουν σε πολλές δικαστικές αποφάσεις, μονογραφίες και μελέτες.

Γλώσσες: Ελληνική (μητρική), γερμανική, αγγλική, γαλλική.

email: dklavani (@) physics.auth.gr,
τηλ.: 2310-996566,
website: http://www.law.auth.gr/el/staff-civil-klavanidou


Λαόπουλος Θεόδωρος

Καθηγητής Ηλεκτρονικής,
Τμήμα Φυσικής

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Θόδωρος Λαόπουλος, είναι καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Μετρήσεων και Ελέγχου» στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι επικεφαλής της ομάδας «Συστημάτων Ηλεκτρονικών Μετρήσεων και Αυτοματισμών» που ασχολείται με την ανάπτυξη νέων κυκλωμάτων, συστημάτων, και τεχνικών αυτοματοποιημένων μετρήσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στα πεδία των Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Συστημάτων Οργανολογίας & Μετρήσεων, των Κυκλωμάτων Διασύνδεσης και Ελέγχου, Συστημάτων Μικροελεγκτών, καθώς και Εκπαιδευτικών Θεμάτων για Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα. Ο Δρ. Λαόπουλος έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 140 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, έχει επιβλέψει 3 διδακτορικές διατριβές στο ΑΠΘ, και συνεπιβλέψει μία ακόμη διδακτορική διατριβή σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς και πολλές μεταπτυχιακές διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες. Έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνος σε 17 Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ενώ συμμετείχε ως κύριος ερευνητής σε αρκετά άλλα. Είναι κύριο (senior) μέλος του διεθνούς οργανισμού ΙΕΕΕ, αναπληρωτής εκδότης (associate editor) του περιοδικού “IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement”, μέλος του συμβουλίου έκδοσης σε άλλα τρία διεθνή περιοδικά, και επιστημονικών επιτροπών σε πολλά διεθνή συνέδρια. Διετέλεσε πρόεδρος από το 2001-2011 της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (International Advisory Board) που οργανώνει το Δεθνές Συνέδριο International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computer Systems, “IDAACS”.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής (2011-2013), Αναπληρωτής Πρόεδρος (2009-2011) και Διευθυντής Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας), 2010-2013.

email: laopoulos (@) physics.auth.gr,
τηλ.: 2310-998215,
website: http://users.auth.gr/~laopoulo,

http://electronics.physics.auth.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Περικλής Μήτκας γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1962, όπου τελείωσε το Λύκειο το 1980. Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με Άριστα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1985 και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Syracuse University της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., από όπου έλαβε Μάστερ και Διδακτορικό στη Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering) το 1987 και το 1990, αντίστοιχα. Κατά το διάστημα των σπουδών του έλαβε υποτροφίες, κατά σειράν, από την Αθηναϊκή Λέσχη, από το ΙΚΥ, από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και από το Syracuse University.

Από το 1990 ως το 2000 εργάστηκε ως Επίκουρος και στη συνέχεια ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Colorado State University των ΗΠΑ, όπου, μεταξύ άλλων, ίδρυσε και διηύθυνε το Εργαστήριο Οπτικών Υπολογιστών και διεξήγαγε έρευνα στο Ερευνητικό Κέντρο Οπτοηλεκτρονικών Συστημάτων της NSF. Κατά το έτος 1996-97, με ακαδημαϊκή άδεια από τις ΗΠΑ, συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με το Vrije University των Βρυξελλών.

Από το 1999 υπηρετεί ως Αναπληρωτής και από το 2006 ως Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και από το 2005 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών. Χρημάτισε Αναπληρωτής Πρόεδρος (2001-05) και Πρόεδρος (2011-13) του Τμήματος, Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρονικής Υπολογιστών (2005-07), μέλος της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (2011-13) και μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ (2011-12). Από το 2010 έχει την ευθύνη του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ και έχει διατελέσει Πρόεδρος ή μέλος πολλών πανεπιστημιακών επιτροπών. Ο κ. Μήτκας συνεργάζεται επίσης ερευνητικά με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), όπου χρημάτισε Αναπληρωτής Διευθυντής (2002-09).

Ο κ. Μήτκας χρημάτισε μέλος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης (2006-09) και Πρόεδρος (2009-10) του νεοσυσταθέντος Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία. Χρημάτισε επίσης μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ιδίου Πανεπιστημίου τη διετία 2009-2010.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Μήτκα περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων και γνώσης, εξόρυξη δεδομένων, πράκτορες λογισμικού για ηλεκτρονικές συναλλαγές και ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για περιβαλλοντικές και βιολογικές εφαρμογές. Διδάσκει τα μαθήματα Δομές Δεδομένων, Τεχνολογία Λογισμικού και Βάσεις Δεδομένων σε προπτυχιακό επίπεδο, καθώς και προχωρημένα θέματα λογισμικού σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Υπό την επίβλεψή του έχουν ολοκληρωθεί 14 διδακτορικές διατριβές, 19 μεταπτυχιακές εργασίες και πάνω από 100 διπλωματικές εργασίες στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.

Το ερευνητικό/συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 1 βιβλίο, 70 εργασίες σε περιοδικά, 12 κεφάλαια σε βιβλία, 80 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων, 100+ ανακοινώσεις σε συνέδρια με περίληψη, επιμέλεια πρακτικών συνεδρίων και ειδικών εκδόσεων, προσκεκλημένες ομιλίες και tutorials. Έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων, τα περισσότερα ως επιστημονικώς υπεύθυνος ή γενικός συντονιστής. Έχει επίσης διαχειριστεί ως ιδρυματικός υπεύθυνος μεγάλα αναπτυξιακά έργα στο ΑΠΘ, όπως το ΕΠΕΑΕΚ "Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής" και τα "Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα – Open Courses". Πέραν των επιστημονικών ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια, έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις σε κοινωνικούς και πολιτιστικούς συλλόγους για θέματα πληροφορικής. Η ομάδα του κ. Μήτκα έλαβε το 1ο βραβείο στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό Trading Agent Competition, το 2005 στο Εδιμβούργο, το 2010 στο Χάρβαρντ των ΗΠΑ και το 2012 στη Valencia της Ισπανίας, με διάφορες εκδοχές του πράκτορα λογισμικού Mertacor.

Ο κ. Μήτκας χρημάτισε αναπληρωματικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2008-10) και του ΔΣ του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (2010-12 και 2014-) και είναι μέλος του ΔΣ της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης από το 2013.

Ο κ. Μήτκας είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από το 1985. Από το 2006 ως το 2013 διετέλεσε Πρόεδρος των μόνιμων επιτροπών Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ.

Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο-οικονομολόγο Σοφία Μαρδύρη και έχει δυο παιδιά: τον Αλέξανδρο-Ακύλα, 21 ετών, φοιτητή στη Βοστώνη, και τη Δανάη-Ζωή, 19 ετών, φοιτήτρια στο ΑΠΘ.

 

Τηλέφωνο : 2310 99 6390

Fax : 2310 99 6447

Email : mitkas (@) auth . gr

Website : issel.ee.auth.gr

Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο Δ, 5ος Όροφος
Θεσσαλονίκη 54124

Όνομα:
Επίθετο:
Email: